Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Ковтик Ірина Миколаївна

Посада: викладач Інформатики

Електронна пошта: iryna.kovtyk@itcollege.lviv.ua

Номер кабінету, де знаходитесь: аудиторія 405

Сфера наукових інтересів: базові інформаційні технології, інформаційні технології в професійній діяльності, освітні курси в Інтернеті, розвиток креативних умінь студентів, методика навчання інформатики, основи алгоритмізації та програмування, теоретичні основи інформатики, дистанційна освіта.

Курси,  предмети, які ведете: Інформатика (школа), Інформатика.

Науково-популярні, консультаційні та дискусійні публікації:

  1. Ковтик І.М., ЖелізнякГ.О.Моделювання та створення інформаційних моделей об’єктів. Характеристики виконавця алгоритму // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства : матеріали Міжнародної наук.-техн.  конф., 17 груд. 2019.: зб. наук.  праць. Київ, 2019. С. 37-39.
  2. Ковтик І.М,, Кащук В.Д., Селемонавічус А.А. Комп’ютерно орієнтовані засоби планування діяльності // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 17 груд. 2019.: зб. наук. праць. Київ, 2019. С. 35-37.
  3. Полець М.-В. Я., Мурін О.С., Ковтик І.М. Моделювання лабораторії з вивчення апаратних засобів інформатизації // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 17 груд. 2019.: зб. наук. праць. Київ, 2019. С. 44-46.
  4. Стечкевич О.О., Ковтик І.М. Організація самостійної роботи студентів засобами віртуального середовища коледжу // Universum View 8. Pedagogical sciences: матеріали Міжнарод. наук.-прак. конф., 1 грудня 2018 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С.36-39.
  5. Хархаліс І.-Р. З., Жовнір І.М. Сучасні засоби та технології інтернет-освіти. Віртуальні лабораторії // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр.  наук.- практ. конф., 25-  26 квітня 2018 р. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т. 2. С. 193-198.
  6. Ковтик І. Моделювання та створення інформаційних моделей об’єктів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнськаї наук.-практ. інтернет- конф., 20 грудня 2019р. : зб. наук. праць.   Переяслав, 2019.  Вип. 56. С.  137 – 139.
  7. Полець М.-В. Я., Ковтик І., Бліндер  О.В. Методика програмного моделювання кабельних мереж засобами програми PlaNet  1.4 // Наука і молодь в ХХІ столітті: зб. тез доповідей V Міжнародна молодіжна  наук.- практ. інтернет-конф., 5грудня 2019 р. Полтава, 2019. С. 82-85.

Біографія

Основна освіта

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, диплом молодшого спеціаліста / спеціальність «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку», технік електрозв’язку;

Державний університет телекомунікацій, диплом бакалавра / спеціальність «Телекомунікації», фахівець із телекомунікаційної інженерії;

Державний університет телекомунікацій, диплом спеціаліста / спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі, інженер в галузі електроніки і телекомунікацій

Національний університет «Львівська політехніка», диплом магістра / спеціальність «Освітні, педагогічні науки», Викладач дистанційного навчання, викладач інформатики.

Тема роботи «Організація самостійної роботи студентів засобами віртуального середовища коледжу в процесі вивчення інформатики»

Додаткова педагогічна освіта:

Курси підвищення кваліфікації «Інформаційно – комунікаційні технології в роботі викладача» в Центрі інноваційних технологій навчально–наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020р.

Сертифікований курс «Базові правила інформаційної безпеки» на платформі стратегічних програм з розбудови потенціалу в сферах вищої освіти CRDF Global, 2020р.

Курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Педагогічна майстерність вчителя (викладача)» Національний університет «Львівська політехніка», Центр інноваційних освітніх технологій, 2021р.

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні методи, технології та підходи у фаховій передвищій освіті» в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова 2022р.

Курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та психологів «Перша психологічна допомога під час та після війни» у Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки України, 2022р.

Методичні матеріали:

Розроблено завдання та методичні рекомендації для курсової роботи на тему: «Розробка та програмна реалізація алгоритмів розв’язування задач», інструкції до виконання практичних та лабораторних робіт студентів з навчальної дисципліни “Інформатика”.

Copy link
Powered by Social Snap