Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Жукова Наталія Володимирівна

Голова циклової комісії, кандидат філософських наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціалістка вищої категорії.

nataliia.zhukova@itcollege.lviv.ua

Кабінет: 213

Освіта: в 1994 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, за спеціальністю – історик, викладач історії.

У 2001р. закінчила аспірантуру Львівського державного лісотехнічного університету, за спеціальністю – історія філософії.

У 2005р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філофсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б.Кістяківського»

Наукові інтереси: сучасні проблеми філософії, філософія свідомості, штучний інтелект, соціологія молоді, теорія та філософія права.

Дисципліни, які викладаю:

 • Oснови філософських знань.
 • Всесвітня історія.
 • Соціологія.
 • Основи правознавства.

Публікації:

 1. Жукова Наталія. Особливості наукового ідеалізму Б. Кістяківського// Науковий вісник Чернівенького університету. Збірник наукових праць. Випуск 148-149.Філософія.-Чернівці, 2003 -С. 165 – 169.
 2. Жукова Наталія. Особливості української самоідентифікації Б Кістяківського// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності/ Збірник наукових праць, випуск 11/ Відповідальні редактори: М.М. Бровко, О.Г Шутов.- К.: Віпол,2003.-C.317 – 321.
 3. Жукова Наталія. Філософсько-ідеологічні основи концепцій держави .Кістяківського// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності/ Збірник наукових праць, випуск 12 / Відповідальні редактори:М.М.Бровко, О.Г Шутов.- К.: Віпол, 2003. – С.61 – 64.
 4. Жукова Наталія. Українська ідея у світоглядній позиції Б.Кістяківського// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку /Наукове видання Випуск 9. Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. I Крит якевича НАН України. – Львів, 2001. – С. 24 – 35.
 5. Жукова Наталія. Особливості української самоідентифікації Б.Кістяківського.// Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред. В. Балух. Чернівці: Рута, 2004.- С.83-87.
 6. Жукова Наталія. Б. Кістяківський: „науковий ідеалізм” як методологія соціального пізнання.// Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Людина – світ – культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.114-116.
 7. Жукова Наталія. Б. Кістяківський і наукова методологія соціального пізнання (компаративістський вимір). – Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Збірник наукових праць, випуск 14. / Відповідальні редактори: М.М. Бровко, О.Г. Шутов. – К.: Віпол, 2004.- С. 171-178.
Copy link
Powered by Social Snap