Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Желізняк Галина Олексіївна

Посада: викладач вищої категорії

halyna.zhelizniak@itcollege.lviv.ua

Курси, предмети: математика, вища математика

Наукові інтереси:

  • методики викладання математики
  • інноваційні методи в освіті
  • навчання студенів дистанційними методами

Освіта:    Львівський національний університет ім. І.Франка, математичний факультет, кафедра диференціальних рівнянь, спеціальність «Математик. Викладач математики»

Професійна діяльність: з 1982р. викладач математики, вищої математики Львівського електротехнікуму зв’язку

Курси підвищення кваліфікації:

  • в Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова 2019р.
  • в центрі інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 2020р.

Публікації:

  • І.І.Литвин І.І., Конончук О.М., Желізняк Г.О. «Вища математика», навчальний посібник, Київ, ЦУЛ, 2009р.
  • І.І.Литвин І.І., Конончук О.М., Желізняк Г.О. «Вища математика», навчальний посібник, Львів, Глобус, 2002р.

Науково-популярні, консультаційні та дискусійні публікації

  1. Ковтик І.М,, Желізняк Г.О. Моделювання та створення інформаційних моделей об’єктів. Характеристики виконавця алгоритму // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн.  конф., 17 груд. 2019 : зб. наук.  праць. Київ, 2019. С. 37-39.
  2. Гладкий Р.В., Желізняк Г.О. Cистема автоматизованої валідації трансакцій ДЛЯ JAVACARDOS // Проблеми кібербезпеки інформаційно – телекомунікаційних систем: матеріали   наук.-техн. конф., 10-11 березня 2016р.: зб. доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2016.  С.29-30.  DOI: http://docplayer.net/26186652-621-39-06-32-88.html

член обласного методичного об’єднання викладачів математики

Copy link
Powered by Social Snap