Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Дисципліни професійного спрямування

Спеціалізовані дисципліни за навчальними планами

Інформатики Отримуються навивики роботи з комп’ютером на користувацькому рівні. Вивчаються алгоритми написання програм з використанням Pascal. Спеціалізована лабораторіяМікроконтролери та їх програмування
Вивчення сучасної елементної бази обчислювальних систем – цифрових функціональних пристроїв, мікропроцесорів, мікроконтролерів, PLIS (Програмованих цифрових логічних матриць Altera), на базі яких розробляються мікроконтролерні та мікропроцесорні системи, а також написання програм мовою Асемблер, яка здійснює керування системою. Спеціалізована лабораторія
Програмування
Навички програмування мовою C++ Спеціалізована лабораторія
Організація баз даних Навички роботи з комп’ютерними базами даних MySQL, ACCESS Спеціалізована лабораторія
Комп’ютерна електроніка Вивчення принципів функціонування аналогових та цифрових радіокомпоненнтів, а також функціонування електронних пристроїв на їх основіОпераційні системи. Навики становлення і налаштування операційних систем Windows, Linux, UnixПрограмування в Intemet Навички програмування в Intemet за допомогою HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Node.jsПрограмування Написання програм та додатків на мові програмування java
Теорія електричних та магнітних кіл Вивчення принципів функціонування елетричних та та магнітних кіл, розрахунок та вимірювання характеристик параметрів сигналівАлгоритми і методи обчислень Вивчаються алгоритми сортування та пошуку даних в інформаційних системах. Методи наближених обчислень, для вирішення технічних задач з програмуванняКомп’ютерна логіка Вивчаються комп’ютерна логіка, логічне множення І (AND), логічне додавання АБО(OR), інверсія NOT, карти КарноІнженерна та комп’ютерна графіка Робота в середовищах обробки зображень. Вивчення інженерних креслень. Створення 2D та 3D зображеннь
Copy link
Powered by Social Snap