Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Атестація педагогічних та керівних працівників коледжу

Згідно Постанови КМУ від 27.08.1999 № 1571 «Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств» і Наказу МОН України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», з метою всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їх професійної компетентності та росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у період з 16 по 18 березня 2011 року у Львівському коледжі ДУІКТ працювала атестаційна комісія І рівня, до складу якої ввійшли провідні педагогічні працівники і представники органів управління навчальним закладом, а також керівники підприємств зв’язку:

Дещинський Ю.Л. – голова комісії, директор, кандидат педагогічних наук;
Мурін О.С. – заступник голови, заступник директора з навчальної роботи;
Сень С.М. – головний спеціаліст Управляння праці та персоналу Державної адміністрації зв’язку;
Кидасюк А.І. – директор Львівської УДППЗ «Укрпошта», кандидат технічних наук, доцент;
Куштай Я.В. – начальник відділу координації вищих навчальних закладів Львівського Головного управління освіти і науки, кандидат фізико-математичних наук;
Бондаренко В.М. – заступник директора Навчально-наукового інституту заочного і дистанційного навчання ДІУКТ, кандидат технічних наук, доцент;
Плешівський Я.М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат фізико-математичних наук;
Залога О.В. – заступник директора з виховної роботи;
Маніта В.І. – завідувач начально-методичного кабінету, кандидат історичних наук, доцент;
Хавалко В.М. – завідувач відділення, кандидат технічних наук;
Семянистий К.С. – завідувач відділення, кандидат технічних наук;
Ігурний Д.В. – голова профспілкового комітету;
Йосифів Л.Б. – старший інспектор з кадрів.

У відповідності до графіка атестовано 48 педагогічних та дев’ятьох керівних працівників коледжу.

Copy link
Powered by Social Snap