Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Методичний кабінет

Методична робота – це      системна, цілеспрямована
колективна  й  індивідуальна   діяльність педагогів    з
підвищення   наукового   та   загальнокультурного
рівня,  вдосконалення психолого – педагогічної
підготовки    і професійної майстерності викладачів

 

Зміст методичної роботи повинен сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання майбутніх фахівців.

Загальна методична проблема ВСП « Фаховий  коледж  інфокомунікацій
НУ «Львівська політехніка» :

 «Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача шляхом
використання нових інформаційно-комунікаційних технологій з
метою підготовки професійно компетентного фахівця»

Напрями роботи

1. Організація і забезпечення діяльності та координація системи методичної роботи в усіх структурних підрозділах  коледжу. 

2. Спрямування освітньої роботи коледжу на формування у майбутніх фахівців високого професіоналізму, готовності працювати творчо, вдосконалювати свій характер, розвивати світогляд. 

3. Модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій. 

4. Забезпечення підвищення якості організації навчального процесу, проведення поточного та модульного контролю, запровадження ефективних схем поєднання навчальної та наукової роботи. 

5. Підготовка та видання інструктивно-методичних матеріалів щодо організації освітннього процесу в коледжі. 

6. Продовження роботи з удосконалення обладнання навчальних кабінетів, лабораторій; комплексу методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

7. Забезпечення виконання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями, розроблених відповідно до сучасних вимог та освітніх програм.

8. Формування позитивного ставлення педагогів до методичної роботи та їхніх умінь здійснювати науково-дослідну роботу.

9. Впровадження освітніх програм профільної середньої освіти ВСП Фаховий коледжу інфокомунікацій  НУ «Львівська політехніка», який здійснює підготовку молодших спеціалістів/ фахових молодших бакалаврів  на основі базової загальної середньої освіти.  Створення умов для розвитку спільної творчості викладацького та студентського  колективу.

10. Забезпечення впровадження у практику роботи педагогів новітніх досягнень науки в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних дисциплін.

11. Створення умов для підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів.

12. Організація позааудиторної діяльності студентів: проведення олімпіад, професійних та предметних конкурсів, виконання курсових та науково-дослідницьких робіт, участь у наукових студентських конференціях тощо.

Якісний склад викладачів коледжу

№з/п

Кваліфікаційна категорія

Штатні працівники

 

Сумісники

 

1

Спеціаліст вищої категорії, з них:

20 осіб

46,6%

6 осіб

75%

 

кандидати наук

3

15%

2

25%

 

викладач-методист

4 особи

20%

1

12%

 

старший викладач

2 особи

10%

­1

12%

2

Спеціаліст першої категорії

7осіб

16,4%

­-

 

3

Спеціаліст другої категорії

9 осіб

20,9%

1

12,5

4

Викладач – спеціаліст(без категорії)

5 осіб

11,7

1

12,5

5

Майстер в/н 2 категорія(14.р)

1 особа

2,2%

6

Майстер в/н без категорії (12 т.р.)

1 особа

2,2%

 

Методична робота  спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів, підтримку інтересів та нововведень викладачів та студентів, вона потребує постійного удосконалення, особливо з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача. Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичне об`єднання молодих викладачів, методичний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність.

 

Copy link
Powered by Social Snap