Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Бібліотека

Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, який здійснює інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.
Бібліотека обслуговує близько тисячі користувачів, для яких обладнана комфортна читальна зала та  центр цифрової  інформації. В читальній залі студенти мають можливість спільно опрацювати новий теоретичний матеріал, використовуючи забезпечення бібліотеки, а також підготуватися до занять.
Оскільки бібліотека обладнана сучасною комп`ютерною технікою (15 комп’ютерами з виходом до мережі), користувачі мають можливість працювати з електронною базою бібліотеки, яка складається з навчально-методичного забезпечення коледжу, а також електронних посібників різної тематики, крім цього, відвідувачі мають вільний доступ до мережі Інтернет Internet із швидкістю до 50 Мбіт/с, як через стаціонарні комп`ютери, так і через організовану в бібліотеці мережу Wi-Fi.
В центрі цифрової інформації сформований електронний бібліотечний фонд в базу якого внесено: електронні підручники, посібники; навчальні та контрольні програми; комплексні контрольні роботи; засоби діагностики якості вищої освіти; конспект лекцій; описи лабораторних та практичних робіт; методичні рекомендації з виконання курсових робіт; опорні конспекти
Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки залишається популяризація літератури за допомогою книжкових виставок художньої та спеціалізованої літератури, нових надходжень, участі у підготовці та проведенні педагогічних читань, культурно-масової та виховної роботи коледжу.

Copy link
Powered by Social Snap